Tutkimukset

Asuntokaupan kunto­tarkastus

Mikä on kuntotarkastus?

 • Kuntotarkastus antaa kattavan tiedon kiinteistöstä ja sen kunnosta.
 • Kuntotarkastuksen tilaaja saa raportin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti kiinteistön rakennustekninen kunto.
 • Kuntotarkastus on puolueeton ja palvelee sekä myyjää että ostajaa.

Milloin kannattaa tilata kuntotarkastus?

 • Kuntotarkastus kannattaa teettää aina kun ostaa tai myy asuinkiinteistön.
 • Kuntotarkastuksen tilaavat yleensä ostaja ja myyjä yhdessä, jolloin kulut jaetaan tasan.
 • Kuntotarkastukseen kannattaa osallistua sekä myyjän, ostajan että kiinteistönvälittäjän yhdessä.
 • Kuntotarkastus kannattaa tehdä myös uuteen, asumattomaan taloon.
  Aina ei rakenneta kuten suunnitelmissa lukee, ja asiakirjoissa voi olla puutteita.

TILAA KUNTOTARKASTUS

Tutustu hinnastoomme tästä.

Millainen on hyvä kuntotarkastaja?

Kuntotarkastaja kannattaa valita huolella. Kuntotarkastaja on rakennusalan asiantuntija.

Kuntotarkastajalla pitää olla

 • monipuolinen kokemus rakentamisesta
 • osaaminen rakennusten suunnittelusta
 • rakennusfysiikka vahvasti hallussa
 • laaja tuotetietämys
 • kattava tietämys eri vuosikymmenten rakentamistavoista, rakennusmateriaaleista sekä rakentamisen määräyksistä ja ohjeista.
 • AKK asuntokaupan kuntotarkastajan FISE pätevyys

Kuntotarkastajan valinnassa kannattaakin kiinnittää huomiota erityisesti tarkastajan työkokemukseen ja koulutukseen.

 

Mitä Pro Kuntotarkastuksen kuntotarkastuksessa tapahtuu?

 • Kuntotarkastus aloitetaan istumalla porukalla pöydän ääreen.
  Mukana ovat kuntotarkastajan lisäksi yleensä myyjä, ostaja ja välittäjä. Kuntotarkastaja kertoo kuntotarkastuksen vaiheet.
 • Käydään läpi myyjän täyttämät esitietolomakkeet
 • Käydään läpi kohteen asiakirjoja ja suunnitelmia.
 • Kierretään kohde yhdessä sisältä ja ulkoa läpi silmämääräisesti rakenteita avaamatta. Tarkastaja kertoo havainnoista ja haastattelee myyjää kierroksella. Ostaja ja myyjä voivat kysyä havainnoista tarkentavia kysymyksiä.
 • Lopuksi tehdään yhteenveto havainnoista, jotka kirjataan raporttiin.
  Havainnoista keskustellaan yhdessä.
 • Jos kohteesta löytyy jotain, joka vaatii tarkempaa tutkimista, kuntotarkastaja suosittelee kuntotutkimusta.
 • Kuntotutkimus on tarkempi tutkimus, jossa esimerkiksi avataan rakenteita.
 • Kuntotarkastaja neuvoo, miten mahdollisia ongelmia selvitetään ja ratkotaan. Ongelmien ratkaisu ja toimenpide-ehdotukset ovat tärkeä osa kuntotarkastustamme.
 • Kuntotarkastukseen varataan aikaa 2–3 tuntia.

 • Kuntotarkastusraportti, esitietolomakkeet ja laskut lähetetään kuntotarkastuksen jälkeen yhdessä sovitussa aikataulussa kaikkien osapuolten sähköpostiin.

KUNTOTARKASTUS ON SEKÄ MYYJÄN ETTÄ OSTAJAN ETU

Usein ostaja on se asuntokaupan osapuoli, joka haluaa tarkasti selvittää kiinteistön kunnon. Ostaja onkin asuntokaupassa selonottovelvollinen.

On kuitenkin myös myyjän etu saada mahdolliset puutteet ja epäkohdat esille jo kaupantekovaiheessa. Myyjää sitovat kaupassa monenlaiset vastuut.

Julkisuuteen tulleet kiinteistökaupan riidat ovatkin vaikuttaneet myös myyjien halukkuuteen teettää kuntotarkastus. Näin varmistetaan sujuva kaupanteko ja ehkäistään siihen liittyviä riitoja.

MILLAINEN ON HYVÄ KUNTOTARKASTUSRAPORTTI?

Kuntotarkastajalla on valtava vastuu lausuessaan ja kirjoittaessaan raporttia.

Hyvässä kuntotarkastusraportissa

 • Havainnoista kerrotaan selkeästi ja täsmällisesti. 
  Jos jokin rakenne aiheuttaa epäilyjä, suositellaan tarkempaa kuntotutkimusta.
 • Keskitytään rakennusteknisiin asioihin.
  Raportissa selvitetään mm. perustusten, rakenteiden ja talotekniikan kunto.
 • Kiinnitetään huomiota erityisesti riskirakenteisiin.
  Riskirakenteiden ongelmat liittyvät yleisimmin kosteuteen ja tuuletukseen. Monet riskirakenteetkin voivat toimia, kunhan niitä hoidetaan ja huolletaan asianmukaisesti.
  Kuntotarkastuksessa on tärkeää tunnistaa riskirakenteet ja tarkastaa niiden toimivuus kyseisessä kohteessa.

TILAA KUNTOTARKASTUS

Tutustu hinnastoomme tästä.

Share This