Tutkimukset

Energiatodistus

Mikä on energiatodistus?

 • Energiatodistus on laissa määritelty dokumentti, joka kertoo rakennuksen energiatehokkuuden.
 • Todistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan tunnuksella, joka kuvaa, mihin kohtaan luokitteluasteikkoa rakennuksen kokonaisenergiankulutus sijoittuu.
 • Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ostoenergiankulutus. Myös toteutunut ostoenergiankulutus on ilmoitettava, jos tieto on saatavilla.
 • Todistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti, ellei kyseessä ole uudisrakennus tai rakennus, jolle ei tällaisia toimia voida osoittaa.
 • Todistuksessa voidaan myös antaa muita tietoja rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksista.
 • Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.
 • Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

Milloin energiatodistusta tarvitaan?

 • Asunnon myynti- ja vuokraustilanteessa tulee mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla voimassa oleva energiatodistus. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.
 • Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisessa ilmoituksessa tulee yleensä mainita myytävän tai vuokrattavan kohteen energiatehokkuutta kuvaava tunnus.
 • Uudisrakentamisessa energiatodistusta tarvitaan rakennuslupaa haettaessa. Silloin energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.
 • Velvollisuus hankkia ja käyttää energiatodistusta on yleensä rakennuksen omistajalla.

TILAA ENERGIATODISTUS

Tutustu hinnastoomme tästä.

Tarkemmat lisätiedot energiatodistuksesta:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

Rakennuksen energiatehokkuus lasketaan

jakamalla rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus

rakennuksen pinta-alalla.

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Lue lisää Tietopankistamme.

Share This