ILMANVAIHTO VAIKUTTAA SISÄILMAN LAATUUN

Suuri osa rakennusten sisäilmaongelmista liittyy ilmanvaihtoon.

Yksi ilmanvaihdon yleisimpiä ongelmia on se, että ilma ei vaihdu rakennuksessa riittävästi tai ollenkaan. Ongelmat voivat liittyä myös ilmanvaihtokanavien epäpuhtauteen tai virheellisiin asetuksiin ja säätöihin.

Tällaiset asiat ovat onneksi korjattavissa asiantuntijan avulla.

Tulo- ja poistoilman pitää olla tasapainossa

Nykysuositusten mukaan taloon pyritään samaan tuloilmaa yhtä paljon kuin poistoilmaa. 

Aikaisemmin taloon pyrittiin saamaan hieman enemmän poistoilmaa eli talot tehtiin alipaineisiksi. Talo ei saa kuitenkaan olla liian alipaineinen, koska silloin imetään väkisin rakenteiden läpi epäpuhtauksia sisäilmaan.

Jos talo puolestaan on ylipaineinen, rakenteisiin työnnetään lämpimän ilman mukana kosteutta. Monessa talossa kuitenkin syntyy ylipaine siksi, että remonteissa on tukittu alkuperäinen, suunniteltu poistoilman reitti. Tyypillinen esimerkki on, että ovien alle ei ole jätetty ilmarakoa – ja samalla on tukittu WC-tilojen, vaatehuoneen ja kosteiden tilojen kautta kulkeva poistoilman reitti.

Huoneilman pitää vaihtua

Jokaisessa huoneessa ilman pitäisi kuitenkin vaihtua eli ilmaa pitäisi tulla ja poistua tasaisesti. 

Harva tiedostaa, että sisäilman pitäisi vaihtua kerran kahdessa tunnissa – ja vielä harvempi on tutkinut, tapahtuuko niin omassa talossa.

Huonosti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa mm. ilman hiilidioksidipitoisuuden nousua. Esimerkiksi makuuhuoneessa voi pitoisuus nousta yön aikana jopa yli kaksinkertaiseksi ja ylittää reilusti asumisterveysasetusten mukaiset viitearvot. Tämän seurauksena aamulla herätään väsyneinä ja päänsärkyisinä.

Ilmanvaihto-ongelmia on sekä uusissa että vanhoissa taloissa

Ilman huono vaihtuvuus mielletään tyypillisesti vanhojen talojen ja painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmaksi. Ilmanvaihto voi kuitenkin olla riittämätön uusissakin taloissa. Tällöin syynä on yleensä esimerkiksi se, että ilmanvaihtokone tai -kanavisto on liian pieni suhteessa rakennuksen kokoon.

Ilmanvaihtosuunnitelmaa kannattaa siis noudattaa – eikä säästää rakennusvaiheessa vaihtamalla edullisempiin mutta tehottomampiin laitteisiin, jotka myöhemmin aiheuttavat ongelmia. 

Huolehdi ilmanvaihdon puhtaudesta ja säädöistä

Ilmanvaihtokanavat pitäisi suositusten mukaan nuohota viiden vuoden välein. Tätä ohjetta kannattaa noudattaa.

Puhdistuksen lisäksi koneellisen ilmanvaihdon kohdalla tulee huolehtia siitä, että asetukset ja säädöt ovat kunnossa. Silloin ilmanvaihto toimii kuten pitääkin.

Jos teetät ilmanvaihdon säädön esimerkiksi kanavien nuohouksen yhteydessä, varmista, että ilmanvaihdon toimivuus mitataan asianmukaisesti ja saat siitä itsellesi mittauspöytäkirjan. Ilmanvaihdon säädössä on tärkeää noudattaa tarkasti ilmanvaihtosuunnitelman ohjeita, jotta ilma vaihtuu koko talossa niin kuin on tarkoitus. 

Share This