MIKÄ ON KUNTOTARKASTUS­RAPORTTI?

Kuntotarkastusraportti on asiakirja, johon kirjataan rakennuksen kuntotarkastuksessa kerätty tieto. Sen kirjoittaa kuntotarkastuksen tekijä eli kuntotarkastaja.

Mitä kuntotarkastusraportti sisältää?

Kuntotarkastusraportissa kerrotaan havainnot rakennuksen

 • yleiskunnosta
 • korjaus- ja huoltotarpeista
 • mahdollisista riskipaikoista ja rakennusvirheistä.

Raportissa mainitaan myös, jos rakennuksessa ilmenee tarvetta tarkemmille tutkimuksille. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntotutkimukset, joissa rakenteita avataan, jotta niiden kunto saadaan selville.

Millainen on hyvä kuntotarkastusraportti?

Laadukas raportti antaa selkeän kuvan rakennuksen yleiskunnosta.

Hyvän kuntotarkastusraportin tunnistat mm. seuraavista piirteistä:

 • Havainnoista kerrotaan selkeästi ja täsmällisesti.
  Raportti koostuu sekä tekstistä että valokuvista. Havainnot selitetään yksityiskohtaisesti ja ymmärrettävästi.
 • Raportissa keskitytään rakennusteknisiin asioihin.
  Kuntotarkastuksessa oleellista eivät ole talon pinnat, vaan rakennuksen tekninen kunto. Raportissa selvitetään mm. perustusten, rakenteiden ja talotekniikan kunto.
 • Raportissa kiinnitetään huomiota erityisesti riskirakenteisiin.
  Rakennuksen mahdolliset riskipaikat mainitaan raportissa. Raportissa kerrotaan myös riskirakenteiden kunto ja toimivuus juuri kyseissä kohteessa. Monet riskirakenteetkin voivat toimia, kunhan niitä hoidetaan ja huolletaan asianmukaisesti.

Valitse kuntotarkastaja huolella

Jotta saat laadukkaan kuntotarkastusraportin, valitse sen tekijä eli kuntotarkastaja huolella. 

Hyvä kuntotarkastaja on pätevä ja monipuolinen rakentamisen ja rakennustekniikan asiantuntija – niin teoriatiedon kuin käytännön työkokemuksen kautta. 

Kuntotarkastajalla on valtava vastuu lausuessaan ja kirjoittaessaan raporttia. Hyvä kuntotarkastaja tiedostaa tämän, ja toimii aina ehdottoman puolueettomasti, rehellisesti ja vastuullisesti.

Hyvä kuntotarkastaja tuottaa yksityiskohtaisen ja pätevän kuntotarkastusraportin, mutta osaa myös selittää sen sisällön ymmärrettävästi niillekin asiakkaille, jolle rakennusalan termit ja käytänteet eivät ole tuttuja. 

On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät kuntotarkastusraportin sisällön ja sen, millaisia toimia rakennuksen kanssa on jatkossa syytä tehdä.

Share This