RADON SISÄILMASSA – 7 FAKTAA

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä rakennusten sisäilmassa. Radon on huomattava terveysriski, ja siksi sitä ei kannata unohtaa.

Tässä seitsemän tärkeää faktaa radonista, rakennuksista ja sisäilmasta:

  1. Koska radonia ei voi aistia, sisäilman radonpitoisuus voidaan selvittää vain mittaamalla.

  2. Pitkäaikainen altistuminen radonille voi aiheuttaa terveyshaittoja, esimerkiksi riski sairastua keuhkosyöpään kasvaa merkittävästi.

  3. Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Syitä tähän ovat mm. geologia, rakennustekniikka ja ilmasto.

  4. Yleisin sisäilman radonin lähde on talon alla oleva maaperä. Radon kulkeutuu maaperästä sisäilmaan perustuksessa olevien rakojen kautta.

  5. Myös rakennusmateriaalit vaikuttavat sisäilman radonpitoisuuteen. Esimerkiksi betonirakenteet voivat lisätä radonpitoisuutta.

  6. Sisäilman radonpitoisuutta voidaan alentaa käytännön toimenpiteillä eli radonkorjauksilla. Korjausmenetelmien valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto.

  7. Tärkeää radonin torjunnassa on ottaa se huomioon uudisrakentamisessa: se on halvempaa ja helpompaa kuin talon korjaaminen jälkikäteen radonpitoisuuden alentamiseksi. Radonin torjunta huomioidaan rakennusvaiheessa erityisesti perustusten ja ilmanvaihdon ratkaisuissa.

Lähde ja lisätietoa: www.stuk.fi/aiheet/radon

Share This