MIKÄ ON ENERGIATODISTUS?

Energiatodistus on laissa määritelty dokumentti, joka kertoo rakennuksen energiatehokkuuden. Sitä tarvitaan esimerkiksi asuntoa myydessä tai vuokratessa. Myös uudisrakentamisessa tarvitaan energiatodistus.

Milloin energiatodistusta tarvitaan?

  • Asunnon myynti- ja vuokraustilanteessa tulee mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla voimassa oleva energiatodistus. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.
  • Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisessa ilmoituksessa tulee yleensä mainita myytävän tai vuokrattavan kohteen energiatehokkuutta kuvaava tunnus.
  • Uudisrakentamisessa energiatodistusta tarvitaan rakennuslupaa haettaessa. Silloin energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.
  • Velvollisuus hankkia ja käyttää energiatodistusta on yleensä rakennuksen omistajalla.

Mitä energiatodistus sisältää?

  • Todistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan tunnuksella, joka kuvaa, mihin kohtaan luokitteluasteikkoa rakennuksen kokonaisenergiankulutus sijoittuu.
  • Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ostoenergiankulutus. Myös toteutunut ostoenergiankulutus on ilmoitettava, jos tieto on saatavilla.
  • Todistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti, ellei kyseessä ole uudisrakennus tai rakennus, jolle ei tällaisia toimia voida osoittaa.
  • Todistuksessa voidaan myös antaa muita tietoja rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksista.
  • Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.
  • Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

Tarkemmat lisätiedot energiatodistuksesta:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

TILAA ENERGIATODISTUS

Tutustu hinnastoomme tästä.

Share This